Thiết kế nội thất chung cư, CĐT Chị Dung – TP Hà Nội