Thiết kế nội thất chung cư, CĐT Chị Hà – TP Hà Nội