Thiết kế nhà phố hiện đại , CĐT Anh Thắng KĐT Nam Đầm Vạc, Vĩnh Yên