Thiết kế Villa nghỉ dưỡng, CĐT Anh Hoàng TP Hà Nội